وزنه برداری

خبرنگاران ملی پوش وزنه برداری زنان: رفع مسائل موجب موفقیت می شود

تهران- خبرنگاران- عضو تیم ملی وزنه برداری زنان با بیان اینکه مربی خوب و شرایط تمرینی مناسب در استان ها وجود ندارد، گفت: اگر این کمبودها مرتفع شود، زمینه مدال آوری زنان وزنه بردار مهیا خواهد شد.

9 شهریور 1399